Sunday, April 30, 2017

Țesătorindu-nePrivirile s-au căutat la început flămând
Apoi timid, explorator, fugind pe rând;
Până ce cu blândețe s-au îngemănat
Și în adâncul reciproc s-au scufundat.

Din părul meu, prin care mâna-ți se juca,
Am împletit o șoaptă la urechea ta;
Iar tu ai prins-o și apoi, încetișor,
Mi-ai pus-o înapoi pe buze, zâmbitor.

Din brațele cu care ne-am înlănțuit
Un sanctuar secret în timp am făurit;
Când ne cuprindem fără teamă, iar și iar,
Primejdia ne dă târcoale în zadar.

Sufletul tău rănit pe-al meu l-a întâlnit
Și nu ne-am mutilat, doar ne-am iubit;
Îți sunt izvor de bine, de vise-mi ești covor,

Urzim azi împreună un singur viitor.


No comments:

Post a Comment